Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31 - 33

kwp

Laboratorium Kryminalistyczne jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powołaną do prowadzenia badań kryminalistycznych i wydawania opinii na rzecz jednostek Policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości województwa dolnośląskiego, a także opolskiego zgodnie z regionalizacją badań wysokospecjalistycznych.
Do zadań Laboratorium należy także uczestniczenie w oględzinach miejsc popełnienia poważniejszych przestępstw, prowadzenie zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy, prowadzenie szkoleń techników kryminalistyki oraz policjantów służby dochodzeniowo-śledczej. Laboratorium podłączone jest także do komputerowego Systemu Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej „AFIS” i prowadzi systematyczne badania w tym zakresie. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonuje rocznie około 13 tysięcy ekspertyz w kilkunastu dziedzinach kryminalistyki, co stawia je w krajowej czołówce policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i czyni w tym zakresie najważniejszym partnerem Policji, Sądów i Prokuratur Dolnego Śląska. Laboratorium wrocławskie jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 placówką badawczą. System Zarządzania Jakością w Laboratorium jest elementem Polityki i Celów Jakościowych Komendanta Wojewódzkiego Policji. Struktura Laboratorium Kryminalistycznego oparta jest na Sekcjach. Aktualnie, we wszystkich zespołach badawczych zatrudnionych jest prawie stu policjantów i pracowników cywilnych, spośród których ponad siedemdziesięciu posiada uprawnienia samodzielnych ekspertów różnych dziedzin kryminalistyki. Kompetencje personelu badawczego są systematycznie monitorowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, dzięki czemu realizacja badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przebiega na poziomie ustalonych europejskich standardów, w sposób obiektywny i rzetelny, z uwzględnieniem wymagań Klientów.
Personel badawczy Laboratorium stanowią policjanci i pracownicy cywilni, którzy niezależnie od kryteriów ogólnych wymaganych w Policji, spełniać muszą szereg wymogów kompetencyjnych określonych w zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji, z dnia 17 stycznia 2014 r., w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W myśl tego zarządzenia, kandydatem na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego może zostać osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia, a także uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Proces kształcenia kandydata na biegłego trwa do 24 miesięcy i w tym czasie wymaga się od kandydata m.in. ukończenia kursu specjalistycznego dla kandydatów na biegłych, opracowania pod nadzorem osoby prowadzącej określonej liczby projektów opinii, a także uczestniczenia w co najmniej piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń oraz w co najmniej jednej sekcji zwłok.

Więcej informacji na temat Pracowni LK KWP we Wrocławiu, zakresu badań itp. można uzyskać na stronie http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/ w zakładce Wydziały/Laboratorium Kryminalistyczne

PROGRAM WYDARZENIA:

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, aula im. Jana Pawła II

17.0 - 17.15 Prezentacja Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu
17.15 – 17.30 Prezentacja Pracowni Badań Antroposkopijnych
17.30 – 17.45 Prezentacja Pracowni Badań Broni i Balistyki
17.45 – 18.00 Prezentacja Pracowni Badań Chemicznych
18.15 – 18.30 Prezentacja Pracowni Badań Daktyloskopijnych
18.30 – 18.45 Prezentacja Pracowni Badań Dokumentów
18.45 – 19.00 Prezentacja Pracowni Badań Fonoskopijnych
19.00 – 19.15 Prezentacja Pracowni Badań Informatycznych
19.15 – 19.30 Prezentacja Pracowni Badań Mechanoskopijnych
19.30 – 19.45 Prezentacja Pracowni Badań Traseologicznych
19.45 – 20.00 Prezentacja Pracowni Badań Zapisów Wizualnych
20.00 – 20.15 Prezentacja Pracowni Badań Genetyki Sądowej
20.15 – 20.30 Prezentacja nadzoru merytorycznego nad komórkami techniki kryminalistycznej województwa dolnośląskiego. Wprowadzenie do pokazu oględzin miejsca zdarzenia
20.45 – 21.45 Pokaz oględzin miejsca zdarzenia z uwzględnieniem głównych rodzajów śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia oraz wykonywanymi dokumentacjami technicznymi w postaci nagrań wideo, zdjęć oraz szkiców. -wymagane wcześniejsze zapisy.- BRAK MIEJSC!

 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, sala 1C.

17.00 – 18.00 – opracowanie portretu pamięciowego przez biegłego z zakresu badań  antroposkopijnych - wymagane wcześniejsze zapisy. BRAK MIEJSC!

18.00 – 19.00 - opracowanie portretu pamięciowego przez biegłego z zakresu badań antroposkopijnych - wymagane wcześniejsze zapisy. BRAK MIEJSC!

 Imprezy towarzyszące:  17.00 – 20.00
Hall oraz pomieszczenia przed aulą:

 pokaz sprzętu Zespołu Minersko – Pirotechnicznego SPAP KWP we Wrocławiu,\
 pokaz sprzętu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradcu Kralove,
 pokaz sprzęty kryminalistycznego Dyrekcji Policji w Görlitz,
 pokaz sprzętu Izby Celnej we Wrocławiu,
 pokaz sprzętu i materiałów kryminalistycznych firmy Transfarm,
 pokaz sprzętu firmy CYBID,
 pokaz możliwości ujawniania śladów daktyloskopijnych wraz z możliwością wykonania daktyloskopii palca (Sekcja Daktyloskopii LK KWP we Wrocławiu),


Ponadto na zewnątrz budynku wykonana będzie pozoracja wypadku drogowego realizowana przez funkcjonariuszy Pracowni Badania Wypadków Drogowych Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W trakcie prezentacji oraz pokazów w korytarzach oraz hallu prezentowane będą środki oraz materiały kryminalistyczne, którymi posługują się specjaliści oraz biegli z różnych dziedzin kryminalistyki. Przy osobnym stoisku można będzie uzyskać odbitkę linii papilarnych wybranego palca.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie przed planowanym pokazem.

REGULAMIN WYDARZENIA:

Uczestnicy przebywający na terenie budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Auli im. Jana Pawła II mieszczącego się we Wrocławiu Plac Grunwaldzki 24A poruszają się zgodnie z wyznaczonymi przez organizatora ciągami komunikacyjnymi.

 

 

Na wydarzenia, na które obowiązują wcześniejsze zapisy, rejestrację prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zgłoszenie chęci udziału w wybranym wydarzeniu należy wysłać na adres mailowy noc_laboratoriow@up.wroc.pl, podając: nazwę wydarzenia, godzinę i liczbę zgłaszanych osób. Rejestracja trwa do 9 października do godz. 12:00.
 

Kontakt:
Martyna Jabłońska
Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Tel: 71-320-5498
www.up.wroc.pl/noc-laboratoriow